Ytterligare bidrag bör dubbla

Ytterligare bidrag bör dubbla / Hälsa nyheter

Sjukförsäkringsbolagens kompletterande bidrag bör tillåtas dubbla i framtiden.

(03.07.2010) Enligt medieinformation vill den federala regeringen dubbla gränsen för ytterligare bidrag från sjukförsäkringsbolag. För närvarande kan hälsoförsäkningarna kräva ett maximalt extra bidrag på 37,50 euro per försäkrad medlem per månad (undantaget från detta system är medförsäkrade personer). Nu måste maxgränsen fördubblas, den nya övre gränsen ska då vara 75 euro per månad. I värsta fall skulle detta innebära en extra årlig börda på drygt 900 euro - orsakade enbart av de extra avgifterna. Detta ökar gränsen, från en till två procent.

I fredags beslutade koalitionsledarna, sade Frankfurter Rundschau. Dessutom vill den federala regeringen öka den allmänna bidragsgraden för den lagstadgade sjukförsäkringen till 15,5 procent. Minst den sista punkten har bekräftats från regeringens kretsar. Officiellt kommer sjukförsäkringspremierna och ökningen av tilläggsbidrag att meddelas offentligt nästa tisdag. De nya reglerna bör genomföras i januari 2011.

För närvarande påverkas cirka 8 miljoner människor av sjukförsäkringsbolagens ytterligare bidrag. Omkring 400 000 försäkrade har redan lämnat sin sjukförsäkring på grund av extra kostnader. Experter antar att ytterligare sjukförsäkringsbolag kommer att ta ut ytterligare avgifter. Anledningen: För 2011 förväntas ett underskott på cirka 11 miljarder euro i sjukförsäkringsfonderna. Förbundsregeringen har länge rådgivit om hur detta underskott kunde stoppas. Den planerade kapaciteten verkar ursprungligen vara utanför bordet. Självklart ska de försäkrades bidrag ökas och den övre gränsen för de ytterligare bidragen fördubblas. (Sb)

Läs också:
Sjukförsäkringspremierna ökar
Sjukförsäkring i ekonomiskt behov
Fler och fler försäkrade vägrar ytterligare bidrag

Bild: Andreas Morlok /Pixelio.de