Populära artiklar

Ökning i TBE-fall på grund av tippbett

TBE-fall fördubblades nästan av kryssbett 2014/06/11 Antalet hjärnhinneinflammation som orsakats av en tippbit har stigit igen i Bayern. Nästan dubbelt...

Ökning av diabetes hos barn

Allt fler unga människor lider av diabetes 13/11/2014 Antalet nya fall av diabetes har ökat dramatiskt de senaste åren, och...

Ökning av maligna munala tumörer av HP-virus

Fler och fler orala tumörer på grund av humana papillomavirus 05/16/2012 Enligt medicinska experter ökar antalet cancerpatienter med oral cancer...

Ökning av infektioner i Lyme sjukdomar i Sachsen

Sachsen registrerar för närvarande en ökning av sjukdomstillstånd i Lyme efter friköp 2014/08/06 Mer än 536 personer lider av Lyme-sjukdomen...

Ökning av borreliosisinfektioner, men hittills inget fall av FSME

Fler borreliosisfall på grund av tippbett, inget fall av TBEFästingar är sändare av farliga infektionssjukdomar. Vissa av dem kan få...

Ökning av klagomål i privata sjukförsäkringar

Jämfört med åren 2008/2009 klagade omkring 15 procent fler medborgare till ombudsmannen för privat hälso- och långtidspensionsförsäkring. Under 2009 klagade...