Ökning av sjukvårdsbehandlingar

Ökning av sjukvårdsbehandlingar / Hälsa nyheter

Fler inpatientbehandlingar och extra personal, men minskande antal sjukhusbäddar

2013/09/28

Antalet sjukhusbehandlade patienter och antalet anställda på tyska sjukhus ökade något under det gångna året, medan antalet sjukhus minskade totalt sett enligt statistiken från Federal Statistics Office 2012. Antal sjukhusbäddar var också något lägre, med en betydande minskning av sjukhussektorn som kompenseras av en ökning av privatägda sjukhusbäddar. Det är fortfarande „Nästan varje sekund säng (47,9 procent) på ett sjukhus av en offentlig institution“, så meddelandet från Federal Statistical Office.


År 2012 var totalt 18,6 miljoner inpatienter på sjukhus, vilket motsvarar en ökning med 1,5 procent jämfört med föregående år, rapporterar Federal Statistical Office. Vistelsen på sjukhuset tog i genomsnitt 7,6 dagar (7,7 dagar 2011). För sjukvård var det 2 017 sjukhus (2 045 år 2011) med mer än 501 000 bäddar (540 färre än 2011). „Med ökande behandlings- och personalantal kvarstår antalet tillgängliga sängar nästan konstant“, så slutsatsen i pressmeddelandet från Federal Statistical Office. I början av 1990-talet var antalet sängar fortfarande mycket högre - 1991 fanns det nästan 666 000 sjukhusbäddar.

Måttlig sängbeläggning i klinikerna
Trots att antalet behandlingar i patienten har ökat och antalet sjukhusbäddar har minskat minimalt har kapacitetsutnyttjandegraden för sängar ännu inte uppnåtts, enligt Federal Statistical Office. Sängbeläggningen ökade bara något - från 77,3 procent 2011 till 77,4 procent 2012. Offentliga sjukhus uppnådde den högsta beläggningsgraden på 78,9 procent, medan det på privata sjukhus var beläggning på 76 procent , 1 procent och i ideella sjukhus var endast 75,9 procent, rapporterar Federal Statistical Office.

Ökning av anställda inom sjukhusområdet
För sjukhuspersonal visar sjukhusstatistik en ökning av heltidsmedicinska medarbetare med 2,7 procent 2012 till nästan 143 000 totalt och med 3,3 procent till 709 000 heltidsekvivalenter inom den icke-medicinska tjänsten. Av de anställda i den icke-medicinska tjänsten arbetar 313.000 heltidsanställda ensam i sjukvården, enligt uttalandet från Federal Statistical Office.

Två miljoner människor behandlas i förebyggande och rehabiliteringsanläggningar
Dessutom tog knappt två miljoner patienter under 2012 inpatientbehandling i en förebyggande eller rehabiliteringsanläggning. Detta var 2,1 procent mer än året innan. „I 1.215 förebyggande eller rehabiliteringsanläggningar var omkring 169 000 bäddar tillgängliga“, Till skillnad från sjukhusen här är de privata leverantörerna de största leverantörerna, rapporterar Federal Statistical Office. Nästan två tredjedelar av alla sängar (65,9 procent) var i privata förebyggande eller rehabiliteringsanläggningar. Vid 81 procent var beläggningsgraden 2012 2,3 procentenheter högre än året innan (78,7 procent). Här uppnådde också de offentliga anläggningarna den högsta beläggningsgraden med 90,8 procent. Enligt den federala statistikbyrån var totalt 8 000 heltidspersonal och 84 000 heltidspersonal tillgängliga för vård av patienter i förebyggande och rehabiliteringsanläggningar. (Fp)


Bild: Martin Büdenbender