Ytterligare bidrag spara sjukförsäkringsbolag

Ytterligare bidrag spara sjukförsäkringsbolag / Hälsa nyheter

BMG-statistik: Ytterligare bidrag ger sjukförsäkring cirka 500 miljoner euro mer intäkter. Insamlingen av ytterligare bidrag kommer fortsätta att spela en viktig roll i framtiden om utvärderingen av förbundsministeriet för hälsa är korrekt tolkad.

08/12/2010

Vissa lagstadgade sjukförsäkringsbolag har samlat in ytterligare avgifter från sina försäkrade sedan årets början. Tidigare i veckan meddelade förbundsministeriet för hälsa (BMG) en statistik om den finansiella utvecklingen av den lagstadgade sjukförsäkringen (SHI). Enligt undersökningarna kunde sjukförsäkringen ta cirka 500 miljoner euro utöver de vanliga bidragen genom de extra insamlade insamlingarna. Om de finansiellt oroliga sjukförsäkringsfonderna inte hade samlat några ytterligare bidrag skulle fondernas ekonomiska situation vara mycket sämre än vad som redan är. Underskottet skulle vara enligt BMG på cirka nio miljarder euro.

Statistiken från förbundsministeriet för hälsa visar tydligt i vilken situation de lagstadgade sjukförsäkringsfonderna är. I sin analys hänvisar ministeriet även till framtida problem och ger således en filtrerad utsikt över framtiden. Samtidigt varnar rapporten att den antagna vårdreformen var oumbärlig för att stödja systemet med lagstadgade sjukförsäkringsmedel. Under de tre första kvartalen hade alla hälsoförsäkringar gemensamt intäkter från hälsofonden på cirka 131,2 miljarder euro. Dessutom ingår den extra inkomsterna av fonderna genom de försäkrades ytterligare bidrag.

Däremot rapporterade sjukförsäkringsfonderna att de spenderade omkring 130,9 miljoner euro på hälso- och sjukvård, personalkostnader och administration. Så bara ett överskott på cirka 277 miljoner euro kvar. För tre år sedan uppmätt under samma period har sjukförsäkringsfonderna fortfarande genererat ett överskott på cirka 1,4 miljarder euro. Eftersom erfarenheten visar att utgifterna stiger igen i slutet av året, förväntar sig förbundsministeriet för hälsa ett brist på finansiell utveckling. Det innebär att BMG förväntar sig en betydande underfinansiering av den lagstadgade sjukförsäkringen.

Ytterligare bidrag med ökande betydelse
De ytterligare bidragen kommer att spela en allt viktigare roll i den ekonomiska utvecklingen av sjukförsäkringssystemet i framtiden. Utan det extra bidraget som uppbärs av enskilda hälsosäkringar hade det varit möjligt att stänga individuella hälsosäkringar. Hälsosekretariatet själv påpekar att de extra bidragen är oumbärliga och att detta också gäller för framtiden. Dessa bidrag ensam har givit cirka 463 euro i extra intäkter, vilket förhindrade ännu större underfinansiering. Om dessa engångsbelopp inte hade samlats hade ett underskott uppkommit under de tre första kvartalen på cirka 186 miljoner euro. Lagstadgade försäkrade måste vara beredda i framtiden, snart måste betala ytterligare avgifter rikstäckande. För närvarande uppbär individuella sjukförsäkringsfonder, inklusive den tredje största sjukförsäkringsfonden i Tyskland, ett tilläggsbelopp på 8 euro per bidragsberättigad medlem.

Stigande sjukvårdskostnader
På grund av demografiska förändringar och återupptäckande av medicinska terapier ökar också kostnaden för behandling. Detta framgår även av den nuvarande BMG-statistiken. I synnerhet kommer kostnaden för vård och omsorg att öka. Utgifterna för öppenvårdsterapi och behandlingar ökade med 3,7 procent från år till år. Om man jämför utgiftsökningen med år 2009, har ökningen av utgiftssidan på detta område halverats halverat. Kostnaden för behandling i kliniker ökade med 4,5% med en ökning av utgifterna (jämfört med 6,6% föregående år). Utgifterna för läkemedel ökade med 4,2 procent. Under läkemedelsmarknadsreorganiseringslagen ska utgiftssidan för läkemedel sänkas tydligt. Utgifterna för administration ökade 3,9 procent. För det kommande året 2011 föreskrivs i lagen att den administrativa andelen av medel måste förbli på 2010 års nivå.

Utsikter för kommande år
Utan den lagstadgade sjukförsäkringsräntan från årsskiftet 2011 till 15,5 procent skulle ett underskott vara oundvikligt trots den goda ekonomiska situationen. Om bidraget inte höjdes, ett underskott i hälsofonden på cirka 9 miljarder euro, vilket det kallas i hälsovårdsministeriets prognos. Av denna anledning är det absolut nödvändigt att höja sjukförsäkringsavgiften till nivån före den ekonomiska krisen. Dessutom har det visat sig att besparingar i läkare, sjukhus och sjukförsäkringsbolag fortfarande är nödvändiga. Även omorganisationen av läkemedelsmarknaden är av yttersta vikt för att stoppa utgiftsökningen. Till skillnad från oberoende hälsokonomer förväntar sig BMG inte ett underskott i hälsovården under det kommande året. Dessutom kommer de extra bidragen inte att öka enligt officiell information. Däremot har fem sjukförsäkringsbolag redan meddelat att de kommer att kräva ytterligare bidrag under 2011. Icke desto mindre måste den federala budgeten ge ett bidrag på två miljarder euro för att stärka hälsofonden. Detta används uteslutande för att fylla sjukförsäkringsfondens reserver och för att finansiera social ersättning för tilläggsbidraget.

Tvivlar från kritiker
Men många hälsoekonomer tvivlar på att besparingarna kommer att räcka för att hålla det lagstadgade sjukförsäkringssystemet stabilt. Till exempel har olika experter redan beräknat att de försäkrade individerna inom kort kommer att få mycket högre bidrag än vad som ibland är fallet. Faktum är att anställdas andel av sjukförsäkringen är frusen från årets början. Det innebär att alla högre kostnader oundvikligen måste bäras av den försäkrade själva. Även det federala hälsovårdsministeriet ser detta uppenbarligen också och bara på grund av planen infördes social ersättning. (Sb)

Läs också:
Sjukförsäkring: Högre bidrag oundvikliga
AOK chef: problem med medicinsk överutbud
Handelskrankenkasse Bremen betalar 60 euro premie