Två tredjedelar förespråkar vaccination för barn

Två tredjedelar förespråkar vaccination för barn / Hälsa nyheter

Två tredjedelar ansvarar för vaccination för barn

13/11/2014

I åratal diskuteras betydelsen av vissa vaccinationer. Bara under de senaste dagarna var det igen varnat att många skolbarn utan vaccinskydd mot mässling. En undersökning har nu visat att två tredjedelar av tyskar är positiva till en allmän skyldighet att vaccinera.


Föräldrar kan besluta om vaccinationer för sina barn
Den rättsliga situationen i Tyskland hittills innebär att föräldrar själva kan bestämma huruvida de vill vaccinera sina barn alls och om vilka infektionssjukdomar eller inte. Debatten har nu återupptogs efter den lilla Aliana från Hesse. Flickan lider av kronisk mässling hjärninflammation (SSPE). Den fyraårige kommer att dö av mässling. Det har rapporterats under de senaste dagarna att om hennes mamma hade blivit vaccinerade, kanske flickan inte hade skadats.

Majoriteten av tyskar för vaccination
En undersökning av Forsa-institutet beställt av tidningen „stjärna“ genomfördes, visar nu hur de tyska medborgarna vaccinerar för barn. Vid 67 procent, "en stor majoritet stöder en allmän plikt att vaccinera, och 30 procent motsätter sig det." Som tidningen skriver, "bland förespråkare är östtyska respondenter med 83 procent betydligt mer representativa än västtyska (64 procent)". Och även bland över 60-talet tycker "76 procent att det är önskvärt att vaccinera". Totalt 1 003 representativt utvalda tyska medborgare hade intervjuats.

Meningarna om mässling i synnerhet skiljer sig åt
I åratal har argument utbyts, särskilt om import av mässling av för och nackdelar. Till exempel säger vaccinkritiker att det finns alternativ och påpeka eventuella biverkningar som kan uppstå efter vaccination, såsom feber, trötthet, huvudvärk eller rodnad, smärta och svullnad på injektionsstället. Men inte bara majoriteten av de svarande, men också de allra flesta experter i Tyskland är positiva till vaccination. Bland dem, Federal Center for Health Education (BZGA), som starkt rekommenderar vaccination, eftersom inte bara individen som familjemedlemmar, utan indirekt även spädbarn som inte kan vaccineras, skyddas. (Ad)


Bild: Martin Büdenbender