Ytterligare hjärtslag i ofödda barn

Ytterligare hjärtslag i ofödda barn / Hälsa nyheter

Inte rädd för extra hjärtslag i de ofödda

2013/05/19

Ofta upplever ofödda barn en oregelbunden hjärtslag. Läkare påpekar att det här är ofarligt i de flesta fall.

Två av hundra ofödda barn med oegentligheter
Gynekologer bestämmer i genomsnitt på två hundra ofödda barn att barnets hjärta slår oregelbundet: det snubblar (hjärtsnurrning), slår för snabbt eller för långsamt. Genom en ultraljudsundersökning i hjärtat kan det bestämmas om det finns en hälsorisk för barnet och därför är en terapi i livmodern nödvändig. Professor Dr. Med. Christoph Berg från Tyska föreningen för ultraljud i medicin (DEGUM) förklarar: „Mer än 90 procent av hjärtarytmierna är extra hjärtslag som enkelt tolereras av fostret.“

EKG är inte möjligt med det ofödda barnet
Om oregelbundna hjärtslag uppträder hos en person kontrolleras de oftast med hjälp av ett elektrokardiogram (EKG). För detta måste läkaren hålla elektroder i huden, som sedan registrerar hjärtströmkurvan. Detta är inte möjligt med det ofödda barnet och därför är läkare beroende av ultraljudsundersökningen av hjärtat. Med hjälp av Doppler ultrasonografi kan läkare visualisera förändringar i atrierna och ventrikelarnas rörelser och bestämma tidpunkten för atriella och ventrikulära utbrott. Professor berg „Resultaten föreslår varför hjärtat av fostret snubblar.“

Inte alla hjärtarytmier är ofarliga
De flesta bekymrade föräldrar kan skickas hemma igen. Berg förklarade: „Från den 36: e veckan av graviditeten har 1,7 procent av alla foster extra hjärtslag“, men dessa störningar av den normala rytmen är över efter en kort tid. Dock bör försiktighet utövas om hjärtslaget är för långsamt, vilket kan vara livshotande och i värsta fall kan leda till att barnet redan dör i livmodern. Om en läkemedelsbehandling av hjärtarytmi är nödvändig, måste den ansvariga läkaren bestämma varje fall i varje enskilt fall. I vilket fall som helst är det viktigt att komma till orsaken till arytmier. Professor Dr. Med. Annegret Geipel, styrelseledamot i DEGUM förklarar: „Målet är alltid att säkerställa barnets överlevnad fram till födseln.“ (Sb)

Bild: Andrea Damm