Additiver i livsmedel som orsakar sjukdom?

Additiver i livsmedel som orsakar sjukdom? / Hälsa nyheter

Tillsatser i livsmedel orsakar sjukdom?

I Tyskland är drygt 300 tillsatser tillåtna i livsmedel. Några av dem sägs påverka vår hälsa. Verbraucherzentrale Hamburg (vzhh) har nu publicerat en lista över tvivelaktiga tillsatser för vissa befolkningsgrupper.

Livsmedelstillsatser kan förekomma som färgämnen, sötningsmedel, konserveringsmedel, smakförstärkare eller emulgeringsmedel. Dessa är ämnen som inte konsumeras som livsmedel i början och bör vara närvarande på ett karaktäristiskt sätt men läggs till och bli en del av en produkt.

Deras syfte är att förändra eller stabilisera kemiska (t.ex. oxidation) och sensoriska (t.ex. konsistens eller färg) egenskaper eller för att göra livsmedlen mer hållbara. På förpackningen av maten är de med brevet „e“ (avsedd för „ätbar“ stå) och ett tresiffrigt nummer.

Förhållandet mellan dessa ämnen och hälsoeffekter diskuteras. Så det borde ha varit i studier visar att E951 (aspartam), som används som sötningsmedel i läsk och tuggummi vanligtvis under varumärkena NutraSweet och Canderel användning är inblandad i utvecklingen av cancer, huvudvärk och humörstörningar. Säkra resultat är ännu inte tillgängliga enligt våra resultat.

Aluminium är ofta förknippad med utvecklingen av sjukdomen Alzheimers sjukdom, på grund av dess tunga utsöndring från den mänskliga organismen och avsättning i våra neurofibrillära tanglar. Således finns det också alltid hänvisningar till aluminiuminnehållande livsmedelstillsatserna E 541, E 523, E 522, E 521, E 520 och E 173. E 173, till exempel, är delvis i livsmedelsfärger och kan hittas bland annat i ost, kaffegrädde, bakpulver, salt och kryddor. Men även här har vi inga vetenskapliga bevis som är kända eller tillgängliga, vilket tydligt visar skadan.

I vissa livsmedelstillsatser, såsom, till exempel, azorubin (E 122) och gul orange S (E 110), vilka används som färgämnen, och konserveringsmedlet natriumbensoat (E 211), 2007 hänvisningar har gjorts till hyperaktivitet i en brittisk studie. Senare undersökningar av studien borde dock inte ha bekräftat observationerna. Sedan den 20 januari 2010 har en ny lagstiftning i Europeiska unionen trätt i kraft som kräver särskild märkning av livsmedel som innehåller vissa färgämnen. Förteckningen över konsumentcentrum Hamburg anger också tillsatser som bör undvika allergi, övervikt eller speciellt barn.

Ur en naturopatisk synpunkt hävdas att mat ska vara så naturligt som möjligt utan tillsatser. Kritiker av livsmedelstillsatser, som inte enbart inom naturmedicin borde, och erkänna offentligt att den starka vetenskapliga belägg för skadlighet av vissa ämnen är mer än fattiga. För annars riskerar de att utsättas för anklagelsen att deras kritik inte är innehållsmässig men rent ideologiskt motiverad. (Thorsten Fischer, Naturopath Osteopathy, 14.03.2010)


Att läsa mer:

Ny studie: Sjuka drycker cancerframkallande?