Tilläggsansvarsförsäkring försämrar DAK

Tilläggsansvarsförsäkring försämrar DAK / Hälsa nyheter

Ingen avskaffande av tilläggsbidraget till DAK Gesundheit?

10/26/2011

För några dagar sedan hade den tyska medarbetarnas sjukförsäkringsfond (DAK) meddelat att den skulle avskaffa det nuvarande tilläggsbeloppet på åtta euro per månad och medlem av fonden. Som det sagts kommer samgåendet med BKK Health att skapa en solid ekonomisk grund som gör det möjligt att eliminera det. Men den högsta kassakontrollen sänker projektet. Avskaffandet av det extra bidraget är således fortfarande öppet.

Federal Insurance Office motsätter sig avskaffandet av det extra bidraget
För andra kvartalet 2012 i april nästa år vill DAK avskaffa tilläggsbidraget på åtta euro per månad efter samgåendet med bolagets sjukförsäkring BKK hälsa som nystartande DAK-hälsa. Federal Insurance Office BVA står i strid med projektet. I ett brev till DAK väcker tillsynsmyndigheten kraftigt och extremt starka farhågor. BVA: s ordförande Maximilian Gaßner ser på grund av „svåra förhållanden“ allmänheten „Positionering är mycket problematisk“. Gaßner gjorde det klart för DAK: s styrelse Herbert Rebscher att avskaffandet av tilläggsbidraget inte kan genomföras utan samtycke från BVA. Avlägsnandet av det extra bidraget var redan vid ett möte för att presentera det ekonomiska konceptet i förvaltningen av BVA som „kritisk punkt“ utvärderats. „Fram till slutet av det lagstadgade förfarandet, som även innefattar en utfrågning av GKV-Spitzenverbands, är det fortfarande oklart huruvida ett tillstånd även kan äga rum“, uppmanar BVA: s styrelse. Från Kassenaufsicht har det inte varit något samtycke till avskaffandet. Med andra ord har BVA (ännu) inte godkänt projektet.

DAK sitter fast på projektet
DAK kan inte vara upprörd av brevet och hävdar att tillsynsmyndighetens brev är „en gemensam referens“. Den nyligen sammanslagna DAK Gesundheit lämnar in en motsvarande ansökan med kontantbalans som ska godkännas av BVA i början av 2012. För det första måste den nya styrelsen för den nya sjukförsäkringens DAK-hälsa utgöra en del. Av denna anledning sa DAK: s chef Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): „Vi kommer att avskaffa tilläggsbidraget för första april!“ Avskaffandet av tilläggsbidraget är i sista hand ett beslut av företaget och inte BVA.

Ytterligare bidrag försvann medlemmar
För DAK- och BKK-hälsan har det extra bidraget länge varit ett ekonomiskt block på benet. Sedan introduktionen 2010 har båda fonderna drabbats av stora medlemskapsförluster. Särskilt yngre och friska arbetstagare hade vunnit ryggen på båda sjukförsäkringsbolagen för att söka ny sjukförsäkring utan extra avgifter. Således förlorade DAK minst tio procent av dess medlemmar. Fonden var tvungen att införa det extra bidraget på grund av ekonomiska svårigheter, eftersom anslagen från hälsofonden inte längre var tillräckliga. Därför var DAK en av de första leverantörerna på kontantmarknaden, vilket krävde ett inkomstoberoende schablonbidrag. Efter tillkännagivandet för att avskaffa det extra bidraget, svarade många hälsoexperter och sjukförsäkring irriterad. Det finns tvivel om huruvida de omstruktureringsåtgärder som vidtas är tillräckliga för att sätta båda fonderna på ett bra sätt. Om projektet misslyckas och DAK-hälsan tillkännager en konkurs, måste de övriga fonderna vara ekonomiskt och organisatoriskt ansvariga för felet. Således sägs att även med en nettovinst på 300 miljoner euro enligt lagen i det kommande året måste reserver och reserver stärkas innan BVA godkänner. Om så inte är fallet kan det extra bidraget inte avskaffas.

Sammansmält DAK hälsa är inget val
För att hävda sig på den lagstadgade kassakursmarknaden har DAK Health, den tredje största nationella sjukförsäkringsfonden, inget annat alternativ än att avsluta det ytterligare bidraget för närvarande. Utan uppsägning av tilläggspremien kommer det nyligen sammanslagna sjukförsäkringsbolaget knappast att kunna rekrytera nya medlemmar så länge som en majoritet av de lagstadgade sjukförsäkringarna kan hantera utan ytterligare stöd. Genom samgåendet med företagets sjukförsäkring lovar DAK stora strukturella och ekonomiska fördelar. Helt enkelt av den nya medlemstormen kan DAK-hälsan reagera bättre på strukturella förändringar.

Å andra sidan avskaffades positivt av den svarta och gula regeringen. Slutligen är borttagningen ett bevis på det „fantastisk ekonomisk utveckling på den tyska arbetsmarknaden“. Ett miljarder överskott i hälsofonden förväntas för innevarande år. Således kan den goda ekonomiska situationen användas för att uppnå oförskjutna och fullständiga anslag. Men kritiker hävdar att situationen i allt högre grad kommer att försämras i Tyskland på grund av den fortsatta eurokrisen. Därför måste DAK utöver många andra sjukförsäkringsfonder senast 2013/2014 behöva tillgripa det extra bidraget. Men då kommer sjukförsäkringsbolaget inte längre att vara ensam eftersom konkurrenterna inte har något annat val. Fram till dess är det viktigt att positionera sig bra utan ytterligare bidrag till marknaden. (Sb)


Läs om:
DAK hälsa efter fusion utan ytterligare bidrag
Ingen sjukförsäkring beloppet ökar 2016351a2cc0b08c03href = "/ naturläkemedel praktik / svår fusion-of-dak-and-BKK-hälsa-67153.php"> Svårt sammanslagning av DAK och BKK
DAK & BKK Gesundheit blir DAK Gesundheit
DAK: Ytterligare bidrag är att skylla på det ekonomiska problemet