Ytterligare bidrag Kartellamt förlorar mot kontanter

Ytterligare bidrag Kartellamt förlorar mot kontanter / Hälsa nyheter

Ytterligare bidrag: Cartel Office förlorar mot kassa: Otillåtet prisfastställelse mellan sjukförsäkringen?

Åtta folkhälsovårdsföretagen hade meddelat ett tilläggsbidrag i januari 2010. Därefter flöt en rättslig tvist mellan Federal Cartel Office och sjukförsäkringsbolagen upp. Antimonopolybyrån rejste misstanken att fonderna skulle tvinga ett otillåtet prisavtal. Cartel Office krävde på grund av „Ursprunglig misstanke om ett otillåtet prisavtal mellan företag“ lämpliga dokument från kassaregisterna. Kuporna ville emellertid inte tillåta det och motsatte sig det.

Tre sjukförsäkringsbolag flyttade sedan till de statliga sociala domstolarna i Hamburg, Hesse och Nordrhein-Westfalen. Bundeskartellamt ville emellertid inte att saken skulle begränsas till de statliga sociala domstolarna, utan till Düsseldorfs högre regional domstol. Ett motsvarande klagomål från federala kartellbyrån avskedade federala socialdomstolen i Kassel. Domarna hävdade att rättegången drabbade omfattningen av den självreglerande rätten till hälsoförsäkringar. Tvisten är a „Allmänna tvister i fråga om lagstadgad sjukförsäkring, som är obligatorisk och uteslutande förknippad med social rättvisa“. De statliga sociala domstolarna skulle nu behöva avgöra om Federal Cartel Office faktiskt har rätt att kräva motsvarande handlingar från sjukförsäkringsbolagen.

I enlighet med sociala lagar får sjukförsäkringsbolagen ta ut schablonbelopp extra avgifter från sina försäkrade. Detta gäller om det kan bevisas att medel från hälsofonden är otillräckliga. Totalt utgör 16 lagstadgade sjukförsäkringsbolag för närvarande ett extra bidrag. De flesta av dem tar ut en extra avgift på åtta euro. Under hälsovårdsreformen är det upp till sjukförsäkringsföretagen själva att bestämma hur mycket de ska betala de extra avgifterna från 2011 och framåt. (sb, 29.09.2010)

Läs också:
Sjukförsäkring: Många betalar inga extra avgifter
Ytterligare bidrag 2012 med nästan alla sjukförsäkringsbolag?
Sjukförsäkring: Nya ytterligare bidrag 2012?
Sjukförsäkring: Bidragsökningar kommer att komma
Sjukförsäkringar ytterligare avgifter också under 2011