Ytterligare bidrag till DAK ineffektivt?

Ytterligare bidrag till DAK ineffektivt? / Hälsa nyheter

Berlin Social Court: DAK har inte tillräckligt informerat om specialrätten för uppsägning

10.08.2011

Kan 4,5 miljoner insureds hoppas på en återbetalning av det extra bidrag som redan betalats? Berlin socialdomstol har beslutat i tre fall och i första hand att det ytterligare bidraget från den tyska medarbetarnas sjukförsäkringsfond (DAK) är ineffektivt. I ett försäkringsbrev hade sjukförsäkringsbolaget inte på lämpligt sätt påpekat möjligheten till uppsägningsrätt. DAK avvisade medierapporter där det redan antas att alla försäkrade nu kommer att få extra avgifter. Slutligen har lagstiftaren inte tydligt identifierat i vilken form sjukförsäkringsbolagen måste informera.

En annan nyligen avgörd dom av Socialdomstolen i Speyer (Az: S 11 KR 226/10) kom i en tvist mot ett annat beslut. Där hade förfarandet i DAK godkänts. Hur hälsofonden uppmärksammade rätten till särskild uppsägning var helt adekvat, enligt socialdomstolen. Domarna hävdade att anteckningen på baksidan av informationsbrevet med hänvisning till den särskilda rätten att avsluta var tillräcklig i den mening som § 175 stycke 4 SGB V är. eftersom „en formulär för tipset är inte obligatorisk enligt lag. I detta avseende anser domstolen att en skriftlig hänvisning är tillräcklig“, sade den dåliga sociala rättvisan.

Men socialdomsrätten i Berlin förklarade nu att insamling av ytterligare bidrag i tre fall skulle vara ineffektivt. Återigen var den försäkrade inte på första sidan av brevet, men bara på baksidan „i en mycket mindre typsnitt“ pekade på möjligheten till kontanta förändringar. Dessutom mottogs det extra tillkännagivandet endast från punkt 6. Följaktligen kunde antydan ha blivit förbisett. (Filreferens: S 73 KR 2306/10, S 73 KR 15/11)

Sedan år 2010 lägger fonden ytterligare ett bidrag på åtta euro per månad från sina medlemmar. De sökande måste dock, enligt Berlin Sociala domarna endast från dagen för betalning dras från en tydlig form i ett nyhetsbrev till höger om särskilda uppsägning. Det hade bara varit fallet med meddelandet om opposition utfärdad i november och december 2010.

I ett uttalande av DAK pekar man på det i brevet „visuellt annorlunda“ har dessutom upplyst än den redan stängt staden BKK i tidningen medlemmarnas och på vår egen hemsida i detalj form på ytterligare bidrag och den speciella uppsägning. Dessutom hade medierna också rapporterat mycket om ämnet. Domare Eckhard Bloch hänvisar därför till yttranden från andra domstolar. Lagstiftaren hade inte tydligt hänvisat till informationsformen. Av denna anledning, överväga „Tysklands federala försäkringsbyrå (BVA) som behörig tillsynsmyndighet för de rikstäckande sjukförsäkringsgivarna är överens om att DAK försäkrade sig tillräckligtinformerades om specialrätten för uppsägning.

Sjukförsäkringen förbehåller sig nu rätten att överklaga. Först vill du ha domen och sedan diskutera ytterligare steg. Redan nu borde det vara klart att en bekräftelse av domen i övre fall skulle kunna leda till en hård ekonomi. Eftersom endast sjukförsäkringsbolagen bidrar till ett extra bidrag som inte överensstämmer med hälsofondens anslag. Sedan införandet av det extra bidraget har cirka 300 000 medlemmar lämnat fonden (från och med första kvartalet 2011). Om DAK var tvungen att betala tillbaka alla extra bidrag med retroaktiv verkan, skulle detta i alla fall kunna förvärra kassaregistret. Domen är ännu inte slutgiltig. (Sb)

Läs också:
DAK: Ytterligare bidrag är att skylla på det ekonomiska problemet
DAK subventionerar osteopati för barn
Krisstämning vid DAK: personalminskning hotar
DAK kräver också ytterligare bidrag 2011
DAK: Arbetskläder genom ytterligare bidrag
Är sjukförsäkringen DAK bruten?
DAK: Första sjukförsäkringen kräver ytterligare bidrag

Bildkrediter: Claudia Hautumm