Ytterligare bidrag till Barmer sjukförsäkring?

Ytterligare bidrag till Barmer sjukförsäkring? / Hälsa nyheter

Det största tyska sjukförsäkringsbolaget Barmer GEK kommer sannolikt att kräva ytterligare bidrag från den försäkrade senast 2011. Ytterligare bidragsökningar av den rättsliga sjukförsäkringen skulle kunna följa.

Be om ytterligare bidrag från deras försäkrade. Omkring 8,5 miljoner medlemmar skulle påverkas av det extra bidraget. Under processen har Barmer GEK gynnats av många försäkrades vilja att ändra sina planer, eftersom Barmer har fått cirka 150 000 nya försäkrade sedan årets början. Även Barger GEKs styrelseledamot Birgit Fischer misstänker "Südwestfunk" att medlemskapet ökar "till stor del" beror på det faktum att barmeren för närvarande inte samlar in ytterligare bidrag. Självklart är det särskilt irriterande för de nya medlemmarna, även om barrieren också behöver ytterligare bidrag.

Många försäkrade frågar nu när det extra bidraget exakt införs och huruvida ytterligare bidrag ökar efter? Fischer berättade för Südwestfunk: "I år beror det på om ytterligare kostnadsbesparande åtgärder kommer att vara effektiva, till exempel inom läkemedelssektorn". För tillfället måste situationen ses över från månad till månad. Det finns en bra chans att det inte kommer att stanna så. Redan i början av året krävde flera medel premieökningar. Med tanke på det höga underskottet i de lagstadgade sjukförsäkringsbolagen på cirka 15 miljarder euro under 2011 krävde Fischer en ytterligare ökning av bidragsgraden för alla hälsoförsäkringar. Alternativt skulle annars endast en högre skattebidrag vara kvar. "Du kan inte bara lösa problemen genom de extra bidragen och därmed ensidigt ladda den försäkrade", säger Barmer chef Fischer. (Sb)

Läs också:
Sjukförsäkring med 3,1 miljarder i underskottet
Ytterligare bidrag till AOK i början av maj?

Bild: Andreas Morlok /Pixelio.de.