Relaterad stress och ryggsmärta

Relaterad stress och ryggsmärta / Hälsa nyheter

Möjliga samband mellan stress och förekomst av ryggproblem

2014/06/17

Stress kan ha olika effekter på organismen, vilket också uppenbarar sig i fysiska klagomål. I en nyligen genomförd studie har DAK Health därför uttryckligen behandlat effekterna av stress i olika yrkesgrupper och befolkningsgrupper. Resultaten av studien kommer att presenteras för allmänheten idag, nyhetsbyrån rapporter „dpa“. Undersökningen undersökte bland annat frågan om huruvida personer som är fullt anställda eller personer utan jobb känner sig hårdare av stressen.


Tekniker Krankenkasse (TK) nuvarande hälsorapport har också uppmärksammat stressen som orsak till sjukdomen och fann att Tyskland som helhet „relativt stressad“ är. Inte bara arbetsbelastningen, den konstanta tillgängligheten och övertiden skulle påverka arbetande människor, „men framförallt de villkor under vilka de arbetar.“ I synnerhet skulle tillfälliga, deltidsanställda eller tillfälligt anställda ofta drabbas av mental stress. Detta gäller även för personer, „som måste uppfylla flera roller samtidigt genom familj och arbete.“

Under tiden står psykiska sjukdomar för över 17 procent av alla frånvaro. Ofta manifesterar sig mentala problem i fysiska sjukdomar. Här antas exempelvis en koppling mellan psykisk stress och förekomst av ryggsmärta. DAK Health-studien om effekterna av stress kan entydigt avslöja sådana relationer och identifiera möjliga förebyggande metoder. (Fp)