För mycket jogging ökar risken för dödsfall

För mycket jogging ökar risken för dödsfall / Hälsa nyheter

Mer än 2,5 timmars jogging i veckan är kontraproduktiv

2015/02/18

Tillräcklig fysisk aktivitet betraktas generellt som hälsosam och är förknippad med minskad risk för döende. Men det rätta beloppet är avgörande här, enligt en ny studie av forskargruppen ledd av Peter Schnohr från Frederiksbergs sjukhus i Köpenhamn (Danmark). Liksom forskarna i handelstidningen „Journal of American College of Cardiology“ Rapporter, intensiv jogging kan till och med vara kontraproduktiv här.


„Människor som är fysiskt aktiva har minst 30% lägre risk för att dö, jämfört med dem som är inaktiva“, forskarna rapporterar. Emellertid är detta i grund och botten relativiserat på närmare granskning av veckoprogrammet. För utvärderingen av sambandet mellan jogging och all dödlighet i den aktuella dansk studie visade att dödligheten är intensiv jogging på samma nivå som i de icke-joggare. Lätt till måttlig jogging från en till 2,4 timmar per vecka var förknippad med den lägsta dödligheten, enligt forskarna.

Intensiv jogging ökar dödligheten
För sin studie använde forskarna Peter Schnohrs data „Köpenhamns City Heart Study“ 1 988 friska joggare och 3 900 friska joggare har blivit kollat ​​sedan 2001. De analyserade möjliga relationer mellan dödligheten och intensiteten av joggen, med hänsyn tagen till takt, varaktighet och frekvens av körning. Den lägsta dödligheten observerades vid en frekvens av två till tre gånger i veckan i en långsam till genomsnittlig takt, skriver Schnohr och kollegor. Mer än 2,5 timmar jogging per vecka för att gå, enligt forskarna, dock med en uppgång i dödlighet i samband och intensiva löpare som jogga mer än fyra timmar i veckan med en hög rörelsehastighet, låg dödligheten statist på samma nivå som i icke-joggare.

Lätt till måttlig jogging rekommenderas
Om en viss jogging överskrids, förloras hälsofördelarna enligt de danska forskarna. Sannolikheten för potentiellt dödliga sjukdomar i det kardiovaskulära systemet (t ex. Som hjärtinfarkt eller stroke) initialt reduceras av motion, men under intensiv kör risken ökar uppenbarligen igen. De danska forskarna rekommenderar därför lätt till måttlig jogging för att maximera hälsoeffekterna. Tempot bör inte sättas för högt, körenheterna ska inte ta mer än en timme och mer än tre gånger i veckan jogging är tabu. Om dessa riktlinjer följs har jogging betydande positiva hälsoeffekter och minskar risken för att dö. (Fp)


Bild: Martin Jäger