Överdriven buller är ofta orsaken till tinnitus

Överdriven buller är ofta orsaken till tinnitus / Hälsa nyheter
Ring av öronen som en möjlig följd av bullerföroreningen
Experter på Universitetssjukhuset Münster (UKM) varnar för farorna med ständig bullerförorening i samband med den världsomspännande bullerdagen. Möjliga konsekvenser kan variera från "brist på koncentration och ökade stressnivåer till belastande tinnitus", "noten i det senaste pressmeddelandet från UKM. På lång sikt hotar överdriven buller också ljuddämpning och andra hälsoproblem.

Hörsel utsätts för många ljudnivåer i vardagen. Att lyssna på högljudd musik på in-ear-hörlurarna och ljudet på arbetsplatsen är typiska exempel på alltför stora ljudnivåer. Delvis upp till 100 decibel (dB) uppnås, som utgör "en enorm börda på örat," varnar professor Dr. Christo Pantev, direktör för Institutet för biomagnetism och biosignalanalys vid Münster Medical Faculty. Tinnitus är då en vanlig följd.

Ottering är en typisk följd av hög bullerförorening. (Bild: psdesign1 / fotolia.com)

Tinnitus som en ständig följeslagare
Den smärt tinnitus börjar experterna Enligt UKM i innerörat och endast leder till partiell hörselnedsättning, som är förskjuten av hjärnan. Men det kommer "över tiden till en helt oberoende av öronstyrd ljudkänsla", förklarar professor Pantev. De hyperaktiva nervcellerna i hjärnan skickar till exempel ut signaler som bara de drabbade kan höra. Tinnitusen är enormt begränsad till patienternas ständiga följeslagare och deras livskvalitet genom tinnitusperspektivet. För att hjälpa dessa människor har forskarna i Münster utvecklat enligt sin egen specifikation "en elektrofysiologisk musikterapi". Den är utformad för att lindra tinnitus och minska stress i vardagen.

App för lindring av tinnitus
Baserat på neurovetenskapliga studier med mer än 250 deltagare kunde forskarna identifiera "en positiv lindrande effekt av den så kallade fysiologiska effekten av lateral inhibering", rapporterar UKM. "Vi sätter nästan ett poäng i musikspektret kring frekvensen av tinnitus och anpassar sålunda musiken individuellt", förklarar professor Pantev processen. Genom att utelämna respektive frekvenser i musikspektret undviks ytterligare irritation av neuronerna som är ansvariga för tinnitusen och genom att mobilisera närliggande neuroner kan tinnitus permanent lindras. Under studierna hade ämnena den genomsnittliga tinnitusstyrkan minskade med cirka 25 procent, rapporterar forskarna. En app utvecklas för närvarande i samarbete med ett australiskt företag, med hjälp av vilka drabbade personer först kan bestämma sin tinnitusfrekvens och sedan justera sin favoritmusik i enlighet därmed. Appen förväntas vara tillgänglig sommaren 2016 och med en tillräckligt lång användning kan de leda till en varaktig minskning av öronen.

Men enligt experterna kan tinnitus ibland vara en bieffekt av droger som antidepressiva medel eller antihypertensiva medel. Därför är ett samråd med den behandlande läkaren brådskande. (Fp)