Ytterligare bidrag också möjligt 2011

Ytterligare bidrag också möjligt 2011 / Hälsa nyheter

Kompletterande bidrag till den lagstadgade sjukförsäkringen 2011 möjlig.

Enligt hälsoförsäkringsförbundet kommer ytterligare bidrag från de lagstadgade sjukförsäkringarna att bli möjliga igen nästa år. Förbundet motsätter sig således uttalandena från Federal Insurance Office, att bidraget ökar från 2011 utan ytterligare ytterligare bidrag är nödvändiga.

Finansieringen av fonderna är säkrad, sade förra veckan förbundsministeriet för hälsa. På så sätt berodde man på beräkningar av Federal Insurance Office. Men Kassenverband motsäger sig, för att med de högre bidragen kan sjukförsäkringsbolagens miljarder underskott kompenseras, men det gäller inte den övergripande marknaden. Eftersom situationen för de enskilda sjukförsäkringsfonderna skiljer sig kraftigt. Så det påpekades att särskilt sjukförsäkringen i de dyra städerna har ökad kostnad. Eftersom kostnaderna för sjukhus sannolikt kommer att öka. Denna ökning måste sedan kompenseras i enlighet med ytterligare ytterligare bidrag, som det sagts.

Federal Insurance Office utesluter dock extra avgifter för år 2011. De totala utgifterna för sjukförsäkringarna på 178,9 miljarder euro är täckta av hälsofonden betalningar. För 2012 är det däremot mycket troligt att ytterligare bidrag kommer att krävas från de lagstadgade fonderna. (sb, 04.10.2010)

Läs också:
Kassaregister: Extra bidrag 2011 ej uteslutet
Social union: Hälsa behöver solidaritet
Rösler planerar utbetalning i förskott vid läkarbesöket