Antal organdonorer stiger något igen

Antal organdonorer stiger något igen / Hälsa nyheter

En liten ökning av organdonorer

23/12/2014

Organdonation i Tyskland har minskat betydligt de senaste åren, delvis beroende på transplantationskandalerna. Sachsen har nu ett positivt budskap: Där ökade antalet organdonorer något under 2014. Tyvärr gäller denna trend inte för andra federala stater.


Antal organdonorer i Sachsen har ökat något
I Sachsen ökade antalet organdonorer något under 2014. Enligt nyhetsbyrån dpa togs 50 personer från ett eller flera organ på saxiska sjukhus mellan januari och november. Detta meddelades av den tyska fonden för organtransplantation (DSO) på begäran. Under samma period föregående år registrerade DSO 43 organdonorer i Sachsen. Under 2012 var det fortfarande 55 givare i balansräkningen för helåret.

Lämpligheten för organdonation sjönk
Efter transplantationsskandalerna vid olika kliniker i Tyskland hade viljan att donera organ nyligen försvunnit. Som byrån Eurotransplant i Leiden i Nederländerna meddelade på begäran var 552 personer från Sachsen på rikstäckande väntelistor i början av december. Byrån har gemensamma väntelistor för sina åtta medlemsländer. Det rapporterades också att 154 donatororgan från fria staten transplanterades under årets gång. De vanligaste var njurar (83) och lever (40). För samma period förra året registrerade DSO 142 donatororgan.

Godkännande för organdonation
Enligt DSO donerar en människa i genomsnitt tre organ. De flesta av dessa tas postmortem, dvs efter att en person är hjärndöd. Så kallade levande donationer är endast tillgängliga för några organ. Enligt tysk lag måste samtycke gälla för organdonation. Donation, borttagning, placering och överföring regleras av tyska transplantationslagen 1997. Hastighet och möjligheter ligger i framkant av priset.

Downtrend i Thüringen
Även om det rapporteras att antalet givare såväl som givarorganen utvecklats något positivt med avseende på hela östra Tyskland, gäller det inte för alla enskilda federala stater. Således DSO räknas fram till november för Sachsen, Sachsen-Anhalt och Thüringen totalt 102 jämfört med ens 99 donatorer förra året och gav 324 organ till andra människor från (2013: 311). Men i Thüringen var det en nedåtgående trend. Där har antalet organdonorer fallit igen. Under perioden januari till november 2014 drogs 25 personer från organ i Thüringen jämfört med 27 organdonorer under samma period föregående år och 34 givare i helårssaldan 2012.

Donatororganen kan rädda liv
Cirka 11 000 allvarligt sjuka patienter väntar rikstäckande på ett donatororgan som möjligen kan rädda sina liv. Även om en undersökning av Federal Center for Health Education (BZgA) i år avslöjade att 68 procent av tyskarna är överens om att donera sina organ efter döden, har endast 28 procent av tyskar ett organdonor kort. (Ad)


Bild: Thorben Wengert